Ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne

Op deze pagina is te lezen welke dienstverlening Senzer - mede namens de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren - biedt aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Hieronder leest u meer over het leefgeld dat Senzer verstrekt.

 

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Alle vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente ontvangen maandelijks leefgeld. Dit is een geldbedrag voor eten, drinken, verzorgingsproducten en kleding om het verblijf in Nederland te kunnen betalen. Het hangt van uw situatie af hoeveel leefgeld u, als vluchteling, krijgt. Het leefgeld komt op een prepaid pas. Hiermee kunt u overal betalen of contant geld opnemen bij een geldautomaat. Senzer regelt vanaf mei 2022 de verstrekking van het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen in Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Met ingeschreven vluchtelingen wordt contact opgenomen over hoe zij het leefgeld kunnen krijgen. 

Senzer komt naar gemeentelijke opvanglocatie om leefgeld uit te reiken

Vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente die op een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, krijgen per maand €260,- uitgekeerd. Het leefgeld voor minderjarigen komt op de pas van de ouders of verzorgers. Er wordt contact met u opgenomen wanneer de pas uitgereikt wordt op uw locatie of u hoort het van de locatiemanager. Daarna stort Senzer het leefgeld elke maand op de rekening die bij de pas hoort.  

Met het leefgeld koopt u zelf eten, drinken, kleding en verzorgingsproducten. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente zorgt dat op de locatie voldoende schoonmaakmiddelen en toiletpapier zijn. Dit hoeft u niet zelf te kopen.

Vluchtelingen bij een gastgezin 

Vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente die bij een gastgezin verblijven, krijgen per maand €260,- uitgekeerd voor voedsel, kleding en persoonlijke verzorging. Zij krijgen daarnaast een aanvullende vergoeding van € 215,- per volwassene (vanaf 18 jaar) en € 55,- per minderjarige (tot 18 jaar). Met dit bedrag kunt u een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dat is niet verplicht. U bent vrij om het geld uit te geven waaraan u wilt. Het leefgeld voor minderjarigen komt op de pas van de ouders of verzorgers. Met vluchtelingen die nog geen leefgeld hebben wordt contact opgenomen.

Legitimatie meenemen

Zorg dat u bij het uitreiken van de pas een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Bij voorkeur hetzelfde legitimatiebewijs dat u ook heeft gebruikt voor uw inschrijving bij de gemeente.

 

Wijzigingen in uw situatie doorgeven

Zodra u het leefgeld ontvangt, gelden er enkele regels voor u. Het is verplicht om wijzigingen in uw situatie door te geven. Geef het aan Senzer door als u:

  • naar een andere gemeente verhuist
  • naar een ander adres verhuist
  • betaald werk gaat doen.

Meld deze wijzigingen direct aan Senzer. Dit kan per e-mail via oekraine@senzer.nl. Bedankt alvast. 

 

Werk heeft invloed op de hoogte van het leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Als u betaald werk gaat doen:

  • Kunt u in uw eigen onderhoud voorzien en heeft u geen recht meer op leefgeld. De (niet-werkende) partner en kinderen blijven recht houden op leefgeld.
  • Moet u zich verzekeren voor zorgkosten in Nederland en hiervoor premie betalen. 

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen. De voorwaarden en hoe u dit aanvraagt staan op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

 

Vragen over leefgeld?

Heeft u vragen over het leefgeld? Bel dan met Senzer (telefoonnummer 0492 58 24 44) of stuur een mail naar oekraine@senzer.nl.
 

Lees hier de vertaling van bovenstaande tekst in het Oekraïens | Читайте тут переклад вищенаведеного тексту на українську мову
 

Veelgestelde vragen leefgeld

 

Wat voor soort opvang is er voor vluchtelingen uit Oekraïne?
Er zijn 2 soorten opvang:

  • Gemeentelijke opvang; dit is opvang georganiseerd door de gemeente
  • Particuliere opvang; dit is opvang georganiseerd door een particulier

 

Moet een vluchteling uit Oekraïne zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Ja, om voor opvang en/of leefgeld in aanmerking te komen, moet de vluchteling zich laten inschrijven in de BRP van de gemeente.

 

Kan een vluchteling uit Oekraïne verhuizen van een gemeentelijke opvang naar een particuliere opvang, of andersom?
Ja, het staat de vluchteling vrij om een keuze te maken voor het soort opvang.

 

Hoeveel is het leefgeld dat Senzer namens de gemeente betaalt?
Dit is afhankelijk van het soort opvang en de leeftijd van de vluchteling. Een vluchteling die gebruik maakt van de gemeentelijke opvang heeft recht op een bedrag van € 260,- per maand voor eten, drinken, kleding en persoonlijke uitgaven. Een vluchteling vanaf 18 jaar die gebruik maakt van de particuliere opvang heeft daarnaast ook recht op een bedrag van € 215,-; een vluchteling die nog geen 18 jaar is heeft daarnaast ook recht op een bedrag van € 55,-.
Onderstaand staat een handig overzicht van de bedragen. Alle bedragen zijn per persoon en per maand.

 

Leefgeld per maand

Vluchteling gemeentelijke opvanglocatie: 18- en 18+

Vluchteling bij gastgezin: 18+

Vluchteling bij gastgezin: 18-

Voedsel

€ 205

€ 205

€ 205

Pers. uitgaven

€ 55

€ 55

€ 55

Woonkosten

Niet van toepassing

€ 215

€ 55

Totaal

€ 260

€ 475

€ 315

 
 

Hoe wordt het leefgeld door Senzer uitbetaald?
Senzer betaalt het leefgeld maandelijks (omstreeks de 1e van de maand) uit per prepaid bankpas. Iedere meerderjarige vluchteling (van 18 jaar en ouder) ontvangt een persoonlijke prepaid bankpas. Het leefgeld van minderjarige kinderen wordt door Senzer uitbetaald op de bankpas van de ouder of verzorger van de kinderen.

 

Mag de vluchteling de prepaid bankpas houden?
Nee, de bankpas is eigendom van Senzer en wordt in bruikleen aan de vluchteling gegeven zolang er leefgeld betaald wordt. Als het leefgeld stopt, dient de bankpas door de vluchteling aan Senzer teruggegeven te worden.

 

Wat zijn de mogelijkheden van een prepaid bankpas?
Met een prepaid bankpas kan contant geld opgenomen worden via een geldautomaat (1x per dag) en betaald worden in winkels. Het is niet mogelijk om rood te staan met de bankpas. Via het internet kan de vluchteling online het saldo van de bankpas inzien en de af- en bijschrijvingen raadplegen. Senzer heeft geen zicht op het saldo en/of de af- en bijschrijvingen van de bankpas.

 

Moet een vluchteling uit Oekraïne die gebruik maakt van de particuliere opvang het bedrag aan woonkosten aan het gastgezin betalen?
Nee, dat is niet wettelijk verplicht. De vluchteling is vrij in de besteding van het bedrag. De vluchteling kan vrijwillig een bijdrage in de woonkosten met het gastgezin afspreken.

 

Wanneer stopt Senzer de betaling van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne?
Senzer stopt in ieder geval met de betaling van leefgeld, wanneer vanuit de landelijke overheid bepaald is dat de vluchteling veilig kan terugkeren naar Oekraïne. Maar ook tussentijds kan Senzer de betaling van leefgeld stoppen. Bijvoorbeeld wanneer de vluchteling Nederland verlaat; verhuist naar een andere gemeente; of gaat werken. In deze gevallen stopt Senzer de betaling van leefgeld vanaf de 1e van de volgende maand.

 

Hoeveel mag een vluchteling uit Oekraïne verdienen voordat de betaling van leefgeld stopt?
Wanneer een vluchteling gaat werken, dan stopt Senzer de betaling van het leefgeld vanaf de 1e van de volgende maand. Ongeacht hoeveel de vluchteling verdient. Het is dan ook verstandig om zich goed voor te laten lichten voor te gaan werken.

 

Wat gebeurt er met het leefgeld van gezinsleden van de vluchteling die gaat werken?
Het leefgeld wordt per individu (per persoon) betaald. Het leefgeld van de vluchteling die gaat werken stopt. Het leefgeld van de gezinsleden (partner en minderjarige kinderen) wordt gewoon doorbetaald door Senzer.

 

Hoe kan een vluchteling melden dat deze verhuist of gaat werken?
Dat kan eenvoudig via oekraine@senzer.nl, via het algemene telefoon nummer van Senzer (0492 – 58 24 44) of per post (postbus 272, tav Oekraine, 5700 AG Helmond). Graag met vermelding van de naam, geboortedatum en adres.

 

Wanneer moet een vluchteling de melding aan Senzer uiterlijk doen?
Iedere wijziging dient de vluchteling direct aan Senzer te melden, maar in ieder geval uiterlijk voor de laatste dag van de maand.

 

Wat gebeurt er als de vluchteling vergeet om een wijziging aan Senzer te melden?
Wanneer de vluchteling een wijziging niet, of te laat doorgeeft aan Senzer, dan kan Senzer besluiten om het teveel verstrekte leefgeld van de vluchteling terug te vorderen. Het verzoek is dan ook om alle wijzigingen direct aan Senzer door te geven.

Waar kan de vluchteling of een gastgezin met vragen terecht?

  • Vragen over het leefgeld kunnen aan Senzer gesteld worden via oekraine@senzer.nl of per telefoon nummer 0492 – 58 24 44.
  • Vragen over werk kunnen gesteld worden aan het WerkgeversServicePunt Helmond-De Peel.
  • Vragen over de opvang kunnen aan de gemeente gesteld worden. Ook is allerlei informatie te vinden op de speciale webpagina's van de gemeenten over Oekraïne.