Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Senzer heeft bij de Belastingdienst de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hiervoor moet Senzer voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dient het Beloningsbeleid en het RSIN gecommuniceerd worden. Op deze pagina is daar meer informatie over te vinden.

 

Toepassing Wet normering topinkomens (WNT) en Beloningsbeleid

De leden van zowel het dagelijks bestuur als het algemene bestuur van Senzer ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienst van Senzer is conform de WNT in 2021 € 201.000. Dit geldt naar rato van de duur en omvang van het dienstverband. Conform de WNT wordt de bezoldiging van de Algemeen directeur in de jaarrekening 2021 gepresenteerd in twee tabellen. De bezoldiging van werknemers van Senzer gebeurt volgens de betreffende cao's die bij Senzer van toepassing zijn, zoals de cao's SGO, WSW, Aan de Slag en Sociaal Werk.  

 

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer van Senzer is 0035.30.486. RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Het is bedoeld voor (overheids)organisaties om makkelijk informatie met elkaar uit te wisselen. Het RSIN-nummer is onder meer gekoppeld aan de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen (BRP) en het Kadaster. 

 

Publicatieplicht Anbi

Klik hier voor de gegevens van Senzer ten behoeve van de Anbi Publicatieplicht.