Bestuur

Algemeen bestuur

Logo gemeente Helmond
E. De Vries (voorzitter)
E. de Vries  (voorzitter)
Logo gemeente Asten
J.P. Spoor
J.P. Spoor ((vice-voorzitter)
Logo gemeente Deurne
M.H. Biemans (secretaris)
M.H. Biemans (secretaris)

 

H. Verhees (plaatsvervangend)
H. Verhees  (plaatsvervangend)

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2022 

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Senzer wordt gevormd door de wethouder Sociale Zaken & Werkgelegenheid van iedere deelnemende gemeente: